Διαδίκτυο

Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών και εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δηλαδή ένα παγκόσμιο δίκτυο που δεν ανήκει σε κανένα.

Υπηρεσίες του Διαδικτύου

 - Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών - World Wide Web (WWW)
 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
 - Σύνδεση με μακρινούς Η/Υ -Telnet
 - Μεταφορά αρχείων - File Transfer Protocol FTP 
 - Ενημέρωση για νέα - Newsgroups
 - Συνομιλίες - Internet Relay Chat IRC

Χρήσεις του Διαδικτύου

 - Εκπαίδευση
 - Ψυχαγωγία
 - Ενημέρωση
 - Επικοινωνία
 - Συλλογή / παροχή πληροφοριών
 - Αγοραπωλησίες