Εργασία 1η

Εργασία 2η

Εργασία 3η

Εργασία 4η

fe4.doc
File Size: 651 kb
File Type: doc
Download File

Εργασία 5η

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε, μαζί με τους γονείς σας, τους δικούς σας οικογενειακούς Κανόνες Χρήσης του Διαδικτύου. Στη συνέχεια τυπώστε τους και τοποθετήστε τους δίπλα σε κάθε υπολογιστή του σπιτιού, για να είναι μια συνεχής υπενθύμιση για όλους.