Δίκτυο

 Δίκτυο είναι ένα σύνολο από Η/Υ και συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους, με στόχο: 
  - την ανταλλαγή στοιχείων 
  - την ενημέρωση κοινών αρχείων 
  - την από κοινού εκμετάλλευση κάποιων συσκευών

Πλεονεκτήματα των δικτύων

Οι χρήστες μπορούν…
 - Να ενημερώνουν από κοινού αρχεία δεδομένων, ώστε να λειτουργούν με άλλους ως ομάδα και να έχουν κοινό όφελος.
 - Να παίρνουν στοιχεία από βάσεις δεδομένων για θέματα που τους ενδιαφέρουν.
 - Να χρησιμοποιούν περιφερειακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές) που ανήκουν σε άλλους Η/Υ.
 - Να διαμοιράζονται προγράμματα.
 - Να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης κ.α.

Μειονεκτήματα των δικτύων

 - Η δυσκολία χειρισμού του μεγάλου και πολύπλοκου δικτυακού συστήματος.
 - Η ταχεία εξάπλωση των ιών από Η/Υ σε Η/Υ.

Που συναντάμε δίκτυα;

 - Σήμερα, οι περισσότεροι οργανισμοί, ιδρύματα και εταιρείες έχουν τους Η/Υ τους συνδεδεμένους σε δίκτυα.
 - Για παράδειγμα, οι αεροπορικές εταιρείες, τα πολυκαταστήματα, οι βιομηχανίες, οι εφορείες, τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα πανεπιστήμια, οι τράπεζες, τα σχολεία έχουν δίκτυα υπολογιστών, τα οποία βελτιώνουν και επεκτείνουν διαρκώς.

Ειδικός εξοπλισμός δικτύου

- Καλώδια
- Κάρτες δικτύου (Network Interface Cards-NIC)
- Συγκεντρωτές (hubs)