Πλοήγηση στον Ιστό

Πολλοί λένε ότι "σερφάρουν" στο Web. Τι σημαίνει όμως αυτό; Και πώς γίνεται;

Στην πραγματικότητα ο Ιστός (Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών) ή το Web (World Wide Web - WWW) είναι μόνο μια από τις πολλές υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Για να πλοηγηθούμε (ή να σερφάρουμε) στον Ιστό, χρειαζόμαστε ένα φυλλομετρητή (browser). Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που μας βοηθά να πηγαίνουμε από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη. Υπάρχουν διάφοροι φυλλομετρητές όπως ο Internet Explorer, ο Mozilla Firefox, ο Opera κ.α.


Picture

Ιστοσελίδες και Μηχανές Αναζήτησης

Ιστοσελίδες (Webpages) ονομάζονται οι σελίδες στον Ιστό. Ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια ιστοσελίδα για οποιοδήποτε θέμα και να την "ανεβάσει" στον Ιστό. Ακόμα και εσείς. Κανένας δεν ελέγχει όλες αυτές τις ιστοσελίδες για την ορθότητα ή την αντικειμενικότητα τους.

Έτσι πολλές φορές, οι πληροφορίες που βρίσκουμε στον Ιστό δεν είναι σωστές. Για να είμαστε πιο σίγουροι για την ορθότητα των πληροφοριών που εντοπίζουμε, καλό είναι να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες μας από διάφορες πηγές.

Σε αυτό, μας βοηθούν οι Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines). Αυτές είναι ειδικές ιστοσελίδες, στις οποίες πληκτρολογούμε μια λέξη για το θέμα που μας ενδιαφέρει και αμέσως μας παρουσιάζουν κατάλογο με ιστοσελίδες που μιλούν για αυτό το θέμα. Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει τις τρεις πιο διαδεδομένες Μηχανές Αναζήτησης και το βαθμό χρήσης τους από τους χρήστες του Διαδικτύου.
Picture